Общий центр обслуживания
по ИТ-сервисам

Приемная: 8 (7172) 78 – 96 – 00
Канцелярия: 8 (7172) 78 – 93 – 59

Закупки


Объявление о проведении Процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг

Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ-Кумколь» (далее – Заказчик), расположенное по адресу: 010000 Республика Казахстан г.Нур - Султан, район Есиль, ул. Кунаева д.8, блок Б, этаж 29,info@kmg-kumkol.kz, объявляет о проведении процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг за 2019 год, 2020 год, 2021 год. Полное описание закупаемых услуг описано в Запросе на участие в Процедуре выбора потенциальных Участников, которая будет предоставлена по официальному запросу потенциальных поставщиков после подписания ими соглашения о конфиденциальности.

Официальные предложения Участников представляется Заказчику в запечатанном конверте по адресу: ТОО «КМГ-Кумколь», 010000 г.Нур - Султан, район Есиль, Кунаева д.8, блок Б. При представлении официального предложения потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители должны представить доверенность лицам, представляющим интересы потенциального поставщика на право представления официального предложения, с копией документа удостоверяющего личность.

Общая сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации, составляет 15 888 600 тенге с НДС.

Срок окончания представления конвертов с официальными предложениями: «02» октября 2019 г. (с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут).

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7 (7172) 789365 (Zh.mukatova@kmg.kz).

Аудиторлық қызметтер көрсету үшiн аудиторлық ұйымын таңдау рәсiмін жүргiзу туралы хабарландыру

010000 Қазақстан Республикасы Нұр - Султан қ., Есіл ауданы, Қонаев к., 8 үй, «Б» ғимараты, 29 қабат, info@kmg-kumkol.kz, мекенжайында орналасқан «КМГ Құмкөл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Клиент) 2019 жыл, 2020 жыл, 2021 жыл кезеңі бойынша аудиторлық қызметтерді көрсету үшiн аудиторлық ұйымын таңдау рәсiмін жүргiзуі түралы жариялайды. Сатылып алынатын қызметтердің толық сипаттамасы Потенциалды қатысушыларды таңдау рәсiміне қатысуға Өтінімінде көрсетілген, ол Потенциалды жабдықтаушыларының ресми сауалдары негізінде олардың құпиялылық туралы келiсiмге қолдарын қоюдан кейін берілетін болады.

Қатысушылардың ресми ұсыныстары Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасы Нұр - Султан қ., Есіл ауданы, Қонаев к., 8 үй, «Б» ғимараты, 29 қабат, мекенжайына жапсырылған конвертте ұсынылады. Ресми ұсыныс потенциалды жабдықтаушылары немесе олардың заңды өкілдерімен қолма-қол ұсынылған жағдайда, потенциалды жабдықтаушылар немесе олардың заңды өкілдері потенциалды жабдықтаушының мүддесіне өкілдік ететін тұлғаға жеке куәлігінің көшірмесі мен ресми ұсынысты ұсыну құқығына сенімхат беруі қажет.

Аудиторлық ұйымның қызметтерін сатып алуға бөлінген жалпы сомасы ҚҚС есебімен 15 888 600 теңге. Ішінде ресми ұсыныстар бар конверттерді ұсыну мерзімі аяқталуының уақыты – 2019 ж. қазан «02» (09 сағат 00 минуттан 18 сағат 30 минутқа дейін).

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды келесі телефон нөмірі бойынша алуға болады: +7 (7172) 789365 (Zh.mukatova@kmg.kz).


Результаты проведения Процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг

Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ-Кумколь», расположенное по адресу: 010000 Республика Казахстан г.Нур - Султан, район Есиль, ул. Кунаева д.8, блок Б, этаж 29,info@kmg-kumkol.kz, объявляет:

Признать первый этап Процедуры выбора аудиторской организации не состоявшимся в связи с представлением заявок на участие от менее двух Участников.


Объявление о проведении Процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг

Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ-Кумколь» (далее – Заказчик), расположенное по адресу: 010000 Республика Казахстан г.Нур - Султан, район Есиль, ул. Кунаева д.8, блок Б, этаж 29,info@kmg-kumkol.kz, объявляет о проведении процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг за 2019 год, 2020 год, 2021 год. Полное описание закупаемых услуг описано в Запросе на участие в Процедуре выбора потенциальных Участников, которая будет предоставлена по официальному запросу потенциальных поставщиков после подписания ими соглашения о конфиденциальности.

Официальные предложения Участников представляется Заказчику в запечатанном конверте по адресу: ТОО «КМГ-Кумколь», 010000 г.Нур - Султан, район Есиль, Кунаева д.8, блок Б. При представлении официального предложения потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители должны представить доверенность лицам, представляющим интересы потенциального поставщика на право представления официального предложения, с копией документа удостоверяющего личность.

Общая сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации, составляет 15 888 600 тенге с НДС.

Срок окончания представления конвертов с официальными предложениями: «02» сентября 2019 г. (с 9 часов 00 минут до 18 часов 30 минут).

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7 (7172) 789365 (Zh.mukatova@kmg.kz).


Аудиторлық қызметтер көрсету үшiн аудиторлық ұйымын таңдау рәсiмін жүргiзу туралы хабарландыру

010000 Қазақстан Республикасы Нұр - Султан қ., Есіл ауданы, Қонаев к., 8 үй, «Б» ғимараты, 29 қабат, info@kmg-kumkol.kz, мекенжайында орналасқан «КМГ Құмкөл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Клиент) 2019 жыл, 2020 жыл, 2021 жыл кезеңі бойынша аудиторлық қызметтерді көрсету үшiн аудиторлық ұйымын таңдау рәсiмін жүргiзуі түралы жариялайды. Сатылып алынатын қызметтердің толық сипаттамасы Потенциалды қатысушыларды таңдау рәсiміне қатысуға Өтінімінде көрсетілген, ол Потенциалды жабдықтаушыларының ресми сауалдары негізінде олардың құпиялылық туралы келiсiмге қолдарын қоюдан кейін берілетін болады.

Қатысушылардың ресми ұсыныстары Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасы Нұр - Султан қ., Есіл ауданы, Қонаев к., 8 үй, «Б» ғимараты, 29 қабат, мекенжайына жапсырылған конвертте ұсынылады. Ресми ұсыныс потенциалды жабдықтаушылары немесе олардың заңды өкілдерімен қолма-қол ұсынылған жағдайда, потенциалды жабдықтаушылар немесе олардың заңды өкілдері потенциалды жабдықтаушының мүддесіне өкілдік ететін тұлғаға жеке куәлігінің көшірмесі мен ресми ұсынысты ұсыну құқығына сенімхат беруі қажет.

Аудиторлық ұйымның қызметтерін сатып алуға бөлінген жалпы сомасы ҚҚС есебімен 15 888 600 теңге. Ішінде ресми ұсыныстар бар конверттерді ұсыну мерзімі аяқталуының уақыты – 2019 ж. қыркүйек «02» (09 сағат 00 минуттан 18 сағат 30 минутқа дейін).

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды келесі телефон нөмірі бойынша алуға болады: +7 (7172) 789365 (Zh.mukatova@kmg.kz).